People Places Stories

PPS Slotconferentie in het Château de Goutelas

In december 2022 organiseerde onze Franse partner, ACCR, een conferentie met als thema “Erfgoed, Diverse verhalen: Welke plaats krijgt de Ander?”. Ongeveer 50 mensen die actief zijn op het gebied van cultuur, cultureel erfgoed, erfgoedgemeenschappen en andere verwante gebieden kwamen in het kasteel bijeen en onder hen ons PPS-partnerschap om de resultaten van ons project te presenteren.
Het zeer plezierig om deel te nemen aan de groepsdynamiek. We hebben samen geëxperimenteerd, we zijn met anderen in dialoog gegaan, we hebben onze projectwensen besproken. Deze bijeenkomst was bedoeld als stimulans voor samenwerking en reflectie over de relaties die we hebben met onze buurtgenoten, bezoekers, partners, of binnen onze teams. Zo werd een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën en aan vertrouwen in de realiseerbaarheid daarvan.
Deze bijeenkomst en de Europese dimensie ervan opende nieuwe bruggen van communicatie en samenwerking tussen de deelnemers van de zes vertegenwoordigde landen.