People Places Stories

Ontwikkeling van competenties

People, Places and Stories wil de capaciteit van de samenleving vergroten om cultureel erfgoed te benutten als omgeving en bron voor duurzame sociale ontwikkeling. Het projectteam ontwikkelde een competentiekader, een curriculum en instrumenten voor professionele ontwikkeling van facilitators om alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de erfgoedgemeenschap te ondersteunen. Het project verschaft een trainingsaanbod voor de ontwikkeling van ‘Faro-competenties’: competenties die nodig zijn om erfgoedgemeenschappen op te bouwen en te onderhouden, zodat ze inclusief zijn en een gevoel van erbij horen bevorderen.
PPS richt zich op maatschappelijk werkers, culturele professionals, erfgoedprofessionals, volwassenenopleiders, lokale autoriteiten, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen.