People Places Stories

PPS @ REVEAL14

Het PPS project was vereerd te zijn uitgenodigd als deelnemer aan REVEAL14.

REVEAL14 bracht in september 2022 meer dan 110 deelnemers van 11 EU-projecten en lokale initiatieven samen in Göttingen. Tijdens de conferentie vertelde Sarah Wolferstan, een collega van het PPS consortium, over de rol van cultuur en erfgoed binnen duurzaamheid en hoe de FARO conventie gerelateerd is aan duurzame ontwikkeling. Carrying the Song en Eco-pathway waren twee projecten die PPS vertegenwoordigden in de REVEAL14 tentoonstelling. Ze dienden als voorbeelden van een community of practice (Carrying the Songs) en een community of interest (Eco-pathway).

Bezoek de virtuele tentoonstellingssite van REVEAL14 om meer te weten te komen over deze twee projecten: http://reveal14.eu/  Onder het motto “naar een circulaire duurzaamheidscultuur” wisselden professionals uit de sectoren ecologie, maatschappelijk werk, leren en cultuur met elkaar van gedachten. Het programma bevorderde dit door boeiende keynotes, thematische en praktische workshops, tijd voor gesprekken en discussies en een innovatieve tentoonstelling, die in gemengde groepen werden bezocht. Zodoende werden de onderlinge inhoudelijke verbondenheid en de respectievelijke bijdrage aan duurzaamheid op de gebieden duidelijk. De conferentie werd begeleid door verhalenverteller Clare Murphy, die in het avondprogramma, dat voor velen een hoogtepunt was, de ervaringen en inzichten prachtig samenbracht. De voorstelling combineerde een wetenschappelijke inbreng met het vertellen van verhalen en toonde een alternatieve manier om kennis over te brengen op een manier die een sterke indruk op het publiek achterlaat. Zo werd bij het hele publiek de kracht van het verbinden van mensen, plaatsen en verhalen duidelijk gemaakt. Tijdens een laatste PPS-partnerbijeenkomst kon gezamenlijk worden nagedacht over welke elementen kunnen worden gebruikt om de PPS-toolkit te ontwikkelen. Blijf op de hoogte.

PPS Slotconferentie in het Château de Goutelas
– 22/12/2022


In december 2022 organiseerde onze Franse partner, ACCR, een conferentie met als thema “Erfgoed, Diverse verhalen: Welke plaats krijgt de Ander?”. Ongeveer 50 mensen die actief zijn op het gebied van cultuur, cultureel erfgoed, erfgoedgemeenschappen en andere verwante gebieden kwamen in het kasteel bijeen en onder hen ons PPS-partnerschap om de resultaten van ons project te presenteren.
Het zeer plezierig om deel te nemen aan de groepsdynamiek. We hebben samen geëxperimenteerd, we zijn met anderen in dialoog gegaan, we hebben onze projectwensen besproken. Deze bijeenkomst was bedoeld als stimulans voor samenwerking en reflectie over de relaties die we hebben met onze buurtgenoten, bezoekers, partners, of binnen onze teams. Zo werd een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën en aan vertrouwen in de realiseerbaarheid daarvan.
Deze bijeenkomst en de Europese dimensie ervan opende nieuwe bruggen van communicatie en samenwerking tussen de deelnemers van de zes vertegenwoordigde landen.