People Places Stories

De start van het People Places Stories project

People, Places, Stories is nu actief!

Betrokkenheid van mensen bij cultureel erfgoed kan mensen in verschillende landen en samenlevingen verenigen en samenbrengen. Dit werkt het best wanneer niet de verdeeldheid, maar de overeenkomsten of zelfs de overeenkomsten centraal staan.
Daarom werd in 2018 in het “Europees Jaar van het cultureel erfgoed” uitgeroepen om maatschappelijke, sector overschrijdende samenwerking in heel Europa tot stand te brengen om het bewustzijn van het belang van cultuur en erfgoed voor sociale integratie en Europese cohesie te vergroten. Cultureel erfgoed is zeer breed gedefinieerd en omvat cultureel, natuurlijk, materieel en immaterieel erfgoed. De belangrijkste doelstellingen zijn uiteengezet in het zogenaamde actieplan van het FARO-verdrag:
– de versterking van het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijke Europese sociale en culturele ruimte
– de integratie van het cultureel erfgoed in sociale, ecologische en economische processen
– de ontwikkeling van het cultureel erfgoed als een rijke en zinvolle interdisciplinaire leeromgeving.

Deze doelstellingen kunnen het best worden uitgevoerd en bereikt door lokale groepen en initiatieven in de eigen omgeving; de erfgoedgemeenschappen. Erfgoedgemeenschappen zijn zelfgeorganiseerde, zelfsturende groepen individuen die geïnteresseerd zijn in een progressieve sociale transformatie van de relaties tussen mensen, plaatsen en geschiedenissen. Zij vormen de ideale context voor de ontwikkeling van sleutelcompetenties zoals cultureel bewustzijn, burgerschapsvaardigheden en leervermogen.
Dit is ook waar het nieuwe door Erasmus+ gefinancierde project “People Places Stories, ” om de hoek komt kijken. Het ontwikkelt instrumenten en methoden ter ondersteuning van capaciteitsopbouw in erfgoedgemeenschappen als sociaal-culturele ruimten voor creativiteit, leren, participatie en inclusie. Het project is gebaseerd op een visie op competentiegerichte leren en ontwikkelen, blended learning en validatie van informeel leren.
People, Places, Stories is gericht op erfgoedprofessionals, gemeenschapsontwikkelaars, facilitators van participatieve planning, volwassenenopleiders, beleidsmakers, burgers en groepen. Zij krijgen methoden aangereikt om in de eigen omgeving gemeenschappen op te bouwen en uit te breiden die zich inzetten voor een eenduidige interpretatie en behandeling van cultureel erfgoed – in overeenstemming met het FARO-actieplan.
Ook gepubliceerd op EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe).
LINK HIER